Hoe om te gaan met het dominante gedrag van een ander, of dat van jezelf.

Hoe om te gaan met het dominante gedrag van een ander, of dat van jezelf.

Besef je je eigenlijk wel eens hoeveel verwachtingen wij mensen hebben?

Besef je je hoe vaak wij bepaalde omstandigheden bestempelen als prettig, goed en zoals het hoort (voor jou)?

Besef je je daarmee ook dat je niet alleen jezelf, maar ook de mensen om je heen enorm kunt beperken, doordat je ze als het ware in een bepaald hokje, een bepaalde gedachtenmatrix stopt.

Daarbij zijn heel veel gevoelige mensen ook nog eens in staat om zich volledig te voegen naar de gedachtenmatrix van een ander… Hoe werkt dit nou?
Hoe werkt dit en wat is een matrix?
Met een gedachtenmatrix bedoel ik een informatieveld dat iedereen bij zich draagt en uitstraalt. Je kunt het vergelijken met je elektromagnetische veld. (zie vorig artikel)
Het is een energetisch veld, dat je niet per sé kunt zien, maar wel goed kunt waarnemen. Iedereen heeft wel ervaringen met het aanvoelen van de gedachten of gevoelens van een ander om hen heen. Dat is de informatie die je waarneemt bij iemand anders. Een matrix is een gestructureerd informatieveld. Dit kun je, als je hierin oefent, op een duidelijke manier waarnemen en ‘lezen’.

Een voorbeeld: We kennen allemaal een voorbeeld van iemand in ons leven, die vrij dominant kan zijn. Het enige wat die dominante persoon doet, is heel duidelijk maken, wat zijn/haar wensen en verwachtingen omtrent jou en je gedrag of resultaten zijn. Daarmee creëert die dominante persoon een energetisch veld dat heel duidelijk en geconcentreerd  is en daardoor erg sterk aanwezig kan zijn. De gemiddelde mens die met zo’n sterk veld of gedachtenmatrix in aanraking komt, is geneigd om zich te voegen aan dat veld.
Omdat harmonisch opgaan in de omgeving meestal prettiger voelt als disharmonie. Dat je daarmee je eigen wensen en grenzen soms voorbij loopt, kun je dan voor lief nemen. Harmonie voelt over het algemeen toch prettiger. Dit merk je ook duidelijk als je je voorgenomen hebt, om tegen de dominante persoon in kwestie in opstand te komen. Je zult diegene eens even goed gaan zeggen wat jij nu eigenlijk zelf vindt en wilt. Maar zodra je weer in contact komt met de ander en zijn veld, laat je je toch weer meegaan in de plannen van de ander…

Wat gebeurde er nou met je goede voornemens? 
Het duidelijke veld van de ander trok jouw aandacht in díe mate, dat het jouw waarneming als het ware even overneemt. Op dat moment lijken de plannen van de ander ook even logisch en aannemelijk, omdat je zijn/haar veld zo duidelijk waar kunt nemen. De persoon tegenover je is heel gefocust en duidelijk, wat een heel duidelijk en gefocust veld maakt. Dat zorgt ervoor dat je de hele situatie volledig vanuit de ander kunt waarnemen.

Het veld/de matrix van de ander is een magnetisch veld. Het trekt je aandacht. De kunst is om het veld van de ander te kunnen voelen, waarnemen en vervolgens weer met je aandacht naar jezelf terug te komen. Contact maken met jouw lichaam en onderbuikgevoel. Voorwaarde is vaak wel dat je van tevoren heel duidelijk en gefocust hebt gevoeld, wát jouw plannen of wensen zijn. Zodat je in contact met de ander toch gemakkelijk weer kunt terugpakken op jouw eigen wensen en samen naar een wenselijk resultaat kunt komen.

Daarnaast moet je je ook beseffen, dat we allemaal in meerdere of mindere mate de rol van dominante persoon hebben gespeeld. Hoeveel van ons hebben niet een duidelijke visie omtrent hoe onze partner zich moet gedragen, of hoe onze kinderen moeten zijn en vooral ook hoe ze niet moeten zijn.

Veel ouders hebben niet door dat ze door middel van gedachtepatronen en verwachtingen over hun kinderen, de kinderen beperken in hun zijn. Kinderen zijn vrij gevoelig voor velden en zijn geneigd om in symbiose op te gaan (op te gaan in de ander), want dat geeft meer harmonie. Maar kan een kind daarmee zichzelf nog wel genoeg ontplooien? Zo ook met partners; zodra een van de twee partners andere gewoonten of gedachtepatronen aanneemt, is de andere persoon bang dat hij/zij zijn partner kwijt raakt. Maar het enige wat er gebeurd, is dat je partner heeft besloten buiten de veilige, bekende matrix te gaan ontdekken wie hij nog meer kan zijn. En dit kan voor de ander onveilig voelen.

Ik wil je uitnodigen om te observeren wanneer je het gedrag van je geliefden om je heen zou willen veranderen/ beïnvloeden. Dan is het tijd om je te beseffen, dat je jezelf en de ander misschien wel beperkt met jouw matrix.

Je mag iemand altijd aanbieden of hij /zij hulp nodig heeft met het aangaan van bepaalde situaties. Maar probeer nooit iemand binnen jouw matrix te houden.

Bevrijd jezelf van de beperkte matrixen van anderen en de anderen van jouw beperkte matrix.

Gebruik de energie die hierbij vrij komt en overblijft om te genieten van jouw leven en deze matrix uit te stralen naar anderen. Dan mogen zij zelf kiezen hiervan gebruik te maken of lekker in hun eigen werkelijkheid te blijven.

Veel plezier en succes hiermee!

Grietje Voeten
contact@grietjevoeten.nl

Holistisch Coach, Bewustzijnstrainer en Auteur. Liefdevol inzicht krijgen in jouw mogelijkheden tot zelfverwerkelijking. Ik geloof in jouw creatiekracht, ben jij daar ook klaar voor?

Geen reactie's

Geef een reactie